Współczesna Śpiąca Królewna

Jak już stało się tradycją naszej szkoły, p. Lucyna Szot wcieliła się w reżysera przedstawienia, które przygotowano z okazji Dnia Dziecka. Zadbała również o dobór aktorów do poszczególnych ról. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele rodziców,nauczycieli, uczniów i absolwentów gimnazjum. Poszczególne role zagrali:

Król- p. Jan Mitera
Królowa- p. Małgorzata Wawryka
Śpiąca Królewna Matylda- p. Agnieszka Migacz
Książę- p. Jerzy Migacz
Niania- p. Bożena Malaga- Wrona
Wróżka- p. Agata Święch
Dobre wróżki- Patrycja Zając, Karolina Rubacha, Justyna Gnyla
Zła wróżka - Natalia Zając
Sługa- Dawid Sowa
Inscenizacja łączyła elementy znanej wszystkim baśni ze współczesnym językiem, jakim posługiwali się bohaterowie oraz realiami. Królewna Matylda już w czasie chrzcin otrzymała luksusowe podarunki: telefon komórkowy, karty kredytowe, telewizor, laptop. Wszystko to, o czym marzy współczesny nastolatek. Przedstawienie zaprezentowano młodzieży gimnazjalnej, ale także uczniom szkoły podstawowej w Gnojniku. Gromkie brawa nagrodziły wysiłek reżysera i aktorów.
Małgorzata Wawryka


Powrót do lat ubiegłych


Rok szkolny 2014/2015

KURSY GIMBUSA w dniach 24 - 26.06.2015 r.

PRZYJAZDY:

24.06.2015
7.10 Biesiadki, Żerków, Lewniowa
7.45 Gosprzydowa

25.06.2015
7.10 Biesiadki, Żerków, Lewniowa
7.45 Gosprzydowa

26.06.2015
7.50 Biesiadki, Żerków
8.20 Lewniowa
8.45 Gosprzydowa

ODJAZDY:
24.06.2015
11.25 Gosprzydowa
11.40 Lewniowa, Biesiadki, Żerków

25.06.2015
11.25 Gosprzydowa
11.40 Lewniowa, Biesiadki, Żerków

26.06.2015
ok. 11.00 Gosprzydowa
11.20 Biesiadki, Żerków
11.55 Lewniowa


Plakat

Dnia Czwartek, 18 Czerwca 2015 14:53 MEN napisał(a)

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
W załączeniu przesyłam list minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej, zawierający skierowaną do Państwa prośbę o wywieszenie w szkołach plakatu informacyjnego dla rodziców. Dotyczy on zmian, wprowadzanych od roku szkolnego 2015/2016, w związku z reformą podręcznikową. Będziemy wdzięczni za przychylenie się do tej prośby i pilne udostępnienie plakatu rodzicom. Przesyłam też szczegółową informację dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach. Znajdziecie tam Państwu także informacje nt. procesu aplikowania o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników.
Z poważaniem Joanna Dębek Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji

Załączniki:
List minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie darmowych podręczników,
Plakat informacyjny dla rodziców,
Informacja dotyczącą harmonogramu reformy w kolejnych latach.

VII OTWARTY TURNIEJ TAŃCA
W dniu 29 maja 2015r. w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Gnojniku odbył się VII Otwarty Turniej Tańca. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Max-Sport w Gnojniku, reprezentowany przez Prezes Małgorzatę Horosin.
Sponsorami tegorocznej edycji są:

- Firma Trans-Bet - Stanisław i Kazimierz Myszka
- Firma Handlowo Usługowa NOVUM - Krzysztof Wójs
- Firma Marglass - Mariusz Szot
- Zakład Fryzjerski - Aneta Rzepa,
- cukiernia Poezja - Robert Antczak,
- Zakład mięsny - Paweł Wąs
- Mini bar "U Górolki",
- Starostwo Powiatowe w Brzesku,
- Gmina Gnojnik
WSZYSTKIM SPONSOROM BARDZO DZIĘKUJEMY!!! Bez ich pomocy turniej nie mógłby się odbyć.
Taneczne zmagania oceniało jury w składzie:
- Bożena Malaga-Wrona - wieloletni animator kultury, prezes stowarzyszenia Vesna, prze-wodnicząca VII edycji turnieju,
- Ewa Świerczek - Dyrektor Centrum Kultury, wieloletni animator kultury,
- Anna Stolarczyk -wieloletni animator kultury.
Oczywiście nad bezpieczeństwem turnieju czuwał ratownik medyczny.
Turniej, jak co roku, cieszył się dużą popularnością. W tegorocznej edycji udział wzięło około 155 uczestników. Zobaczyliśmy 28 wspaniałych występów, które zachwycały techniką i po-mysłowością.
Każdy zespół Cheerleaders składający się z 6 - 16 zawodników przygotował układ taneczny, trwający 135-150 sekund. Natomiast osoby tańczące indywidualnie, bądź w dwójkach przy-gotowały układ taneczny trwający 75-150 sekund.
Zespoły rywalizowały w kilku kategoriach:

1. Junior - grupy Cheerleaders , gdzie pierwsze miejsce zajął zespół SHAKE z Oświęcimia, drugie grupa RADKERT z Przeciszowa, a trzecie Black LEJDIS z Brzeska. PIRATKI z Gnojnika zdobyła czwarte miejsce.
2. Junior młodszy - zespoły Cheerleaders, pierwsze miejsce - VOLTAGE z Bobrowników Wielkich, drugie - EUFORIA z Borzęcina, trzecie - EUFORIA II z Borzęcina.
3. Junior - solo i duety, pierwsze miejsce: JULIA JANIK z Brzeska, drugie: KLAUDIA KIEŁB i SANDRA BANAŚ z Łęgu Tarnowskiego, trzecie: WIKTORIA BULIK i MAGDALENA BOLISĘGA z Oświęcimia.
4. Junior młodszy - solo i duety, pierwsze miejsce: EMILIA FLESZAR i ALEKSANDRA PRAŻMOWSKA-BĄBKA z Krakowa, drugie: MONIKA BRODA i OLIWIA CZOSNYKA z Bobrowników Wielkich, trzecie: MONIKA SAK i ANNA BRODA z Bobrowników Wielkich
Wszyscy tańczący zawodnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny. Zmagania były zatem bardzo ciekawe. Występy nagradzane były gromkimi brawami. Poza tym podczas turnieju wszyscy trenerzy i uczestnicy mogli korzystać z poczęstunku. W czasie przerw za-wodnicy i widownia świetnie się bawili, tańcząc między innymi taniec belgijski. Wszyscy trenerzy otrzymali upominki za swój trud i pracę. Bez nich nie byłoby tylu wspaniałych tance-rzy. Wszyscy uczestnicy otrzymali wodę i drożdżówki oraz słodkie nagrody za udział w tur-nieju. Natomiast wszyscy, którzy zajęli miejsca na podium otrzymali m.in.: pendrive 16GB, pendrive 8GB, pendrive 4GB, karty pamięci 4GB, myszki komputerowe, rakiety do tenisa, słuchawki, głośniki, bransolety, miseczki, gry i wiele innych drobnych gadżetów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów! Zapraszamy za rok!
mgr Małgorzata Horosin
Zdjęcia - Święto Patrona

REKRUTACJA na rok 2015/2016

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum im. Kard. St. Wyszyńskiego w Gnojniku na rok szkolny 2015/2016 dotyczące młodzieży spoza obwodu szkoły.

1. Termin składania dokumentów :
- Wniosek o przyjęcie do gimnazjum od 03.03. 2015 r. do dnia 19.06. 2015 r.
- Oryginał lub potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał lub potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej do dnia 30 czerwca 2015 r. do godz. 15.00
2. Ogłoszenie wyników rekrutacji -listy uczniów przyjętych do szkoły- 8 lipca 2015 r. godz. 13.00

Postępowanie uzupełniające w przypadku dysponowania wolnymi miejscami Dyrektor wyznaczy termin po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Gnojnik.
Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klasy pierwszej znajdują się w Regulaminie rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Gnojniku zamieszczonym na stronie internetowej szkoły.
Regulamin wraz z załącznikami można pobrac pobierz

Zasady potwierdzające wolę podjęcia nauki w Publicznym Gimnazjum im.Kard.St.Wyszyńskiego w Gnojniku przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2015/2016

1. Termin składania dokumentów:

-Zgłoszenie ucznia od 23.03.2015 r. do dnia 19.06.2015 r.
-Orginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i orginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzanu w klasie szóstej do dnia 30 czerwca 2015 roku do godz 1500
2.Ogłoszenie wyników rekrutacji-listy uczniów przyjętych do szkoły-8 lipca 2015 r. godz 1300
Dyrektor szkoły


Kierownik GOPS Gnojnik zwraca się prośbą o udostępnienie rodzicom poniższego ogłoszenia.

"Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku ogłasza realizację projektu "Pierwszy dzwonek", polegającego na przyznaniu wsparcia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 3 dzieci. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 684,00 zł na członka rodziny. Udzielone wsparcie przeznaczone może być na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników. Deklaracje uczestnictwa w projekcie "Pierwszy dzwonek" należy pobierać i składać w GOPS Gnojnik najpóźniej do dnia 15 maja br. Więcej informacji w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnojniku oraz pod nr tel. (14) 68 69 720."
Gnojnik, dnia 29. 04. 2015r.
Anna Boczarska
Kierownik GOPS Gnojnik


Osiągnięcia uczniów - mamy finalistę konkursu!

"Nie ma nic tak odległego, by było poza naszym zasięgiem, ani nic tak ukrytego, by nie dało się odkryć."
Kartezjusz

Uczniowie naszego gimnazjum, jak co roku, wzięli udział w konkursach przedmiotowych zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. W tym roku szczególnymi osiągnięciami może pochwalić się Piotr Kowalczyk, uczeń klasy 3b, który przeszedł do etapu rejonowego z geografii, chemii i matematyki. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się z matematyki. W efekcie końcowym został FINALISTĄ Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015.
Gratuluję i życzę dalszych sukcesów
(5kB)
Opracowała: Jolanta Kantek


"Mistrz Matematyki Powiatu Brzeskiego"

Zainteresowani uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym o tytuł "Mistrza Matematyki Powiatu Brzeskiego" zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika przy ZSP nr 1 w Brzesku. Konkurs obejmował dwa etapy. I etap odbył się 10 marca 2015r. w szkole macierzystej uczniów. Wzięło w nim udział 18 osób, z których 4 zakwalifikowały się do II etapu - finałowego. Byli to : Arkadiusz Hebda 1a, Piotr Kowalczyk 3b, Juliusz Skirło 3b oraz Faustyna Święch 1a. Finał konkursu odbył się 16 kwietnia 2015 r. w ZSP nr 1 w Brzesku. Polegał na rozwiązaniu sześciu zadań otwartych, wymagających logicznego myślenia. Uczniowie z naszej szkoły zajęli następujące miejsca: Piotr - 6 miejsce, Faustyna - 12 miejsce, Arkadiusz - 16 miejsce, Juliusz - 22 miejsce.
Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w kolejnych edycjach tego konkursu.
(5kB)
Opracowała: Jolanta Kantek


"Majsterkowicz" - konkurs

W naszej szkole został ogłoszony konkurs na "Najlepszego Majsterkowicza". Uczestnikiem mógł być każdy uczeń, którego interesują narzędzia, sprzęty i majsterkowanie. Celem tego konkursu było wyłonienie spośród młodzieży gimnazjalnej ukrytych talentów, rozbudzenie zainteresowania techniką, zaciekawienie działaniem prostych maszyn i sprzętów oraz zastosowanie poznanych praw i zasad fizyki w życiu codziennym. Z kilku osób zaciekawionych konkursem ujawniły się dwa talenty:

-Kamil Konstanty, 3c - wykonał oraz zaprezentował działanie silnika parowego, -Andrzej Pasek, 3c - wykonał oraz opisał działanie silnika szczotkowego.
Ocenie prac podlegała nie tylko estetyka, ale także wkład pracy, użyte materiały oraz sposób wykonania. Wyniki konkursu przedstawiły się następująco:

I miejsce: Kamil Konstanty
II miejsce: Andrzej Pasek

Autorom prac gratuluję i życzę dalszego rozwijania swojej pasji
Opracowała mgr Jolanta Kantek


(4kB) (5kB) (4kB) (5kB)

WICEMISTRZOSTWO POWIATU BRZESKIEGO W BIEGACH SZTAFETOWYCH DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW Z PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GNOJNIKU

W dniu 24 kwietnia 2015r. na stadionie Okocimskim w Brzesku odbyła się powiatowa gimnazjada w sztafetowych biegach dziewcząt i chłopców . W tym roku dopisała wspaniała, słoneczna pogada. Dzięki temu łatwiej wszystkim się biegało. Obie nasze drużyny zajęły wysokie II miejsce. Dziewczęta biegły 10 x 800m, a chłopcy 10 x 1000m. Muszę zaznaczyć, iż w naszych drużynach nikt nie trenuje zawodowo biegów. Zatem wynik jest ogromnym sukcesem. Wicemistrzynie powiatu brzeskiego: Sabina Górak, Gabriela Cięciwa, Izabela Olchawska, Natalia Zając, Maria Bednarek, Weronika Sowa, Klaudia Kornaś, Natalia Kraj, Patrycja Tekiela, Klaudia Jarosz. Wicemistrzowie powiatu brzeskiego: Kamil Fitrzyk, Łukasz Stelmach, Adrian Konstanty, Konrad Sacha, Juliusz Skirło, Konrad Stanuszek, Łukasz Górak, Arkadiusz Żurek, Kamil Wiśniowski, Mateusz Wójtowicz. Natomiast 29 kwietnia 2015r. w Nowym Targu odbyła się Małopolska Gimnazjada w biegach sztafetowych, gdzie nasze drużyny uklasyfikowały się w trzeciej dziesiątce. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów!
Zdjęcia
mgr Małgorzata Horosin


Zdjęcia z Akademii w rocznicę zbrodni katyńskiej

,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"- 10. rocznica śmierci Jana Pawła II

12 kwietnia w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku obchodzono 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II. Uroczystość została przygotowana przez społeczność Publicznego Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz członków Klubu Seniora ,,Wrzos", przedstawicieli rodziców i absolwentów tych szkół. W czasie spotkania przypomniano drogę życiową Karola Wojtyły od dzieciństwa, poprzez lata posługi kapłańskiej i biskupiej, okres pontyfikatu. Wspomniano także o kanonizacji Ojca Świętego. Ku Jego czci recytowano wiersze i liczne pieśni, które w muzycznym rytmie przybliżały postać Jana Pawła II, Papieża- Polaka. Wszyscy zebrani mogli przypomnieć sobie słowa kierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, wrócić pamięcią do momentu wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i radości, jaka towarzyszyła wtedy Polakom, ale także momentu cierpienia i śmierci, kiedy żegnaliśmy Go w dniu 2 kwietnia 2005 r. Mamy nadzieję, że słowa Papieża, które padały jak salwy, na zawsze będą nam towarzyszyć i staną się życiowymi drogowskazami.
Zdjęcia
Małgorzata Wawryka


Uwaga!!! ogłoszenie wiadomości o nieruchomości przeznaczonej do najmu w Publicznym Gimnazjum w Gnojniku.
Tutaj czytaj

Projekt "Co uczniowie powinni wiedzie o uczeniu się?"

Prezentacja projektu- praca uczniów biorących udział w projekcie pod opieką pani Elżbiety Król.Dzień Kobiet w Gimnazjum w Gnojniku

Od grzechu zaczął się jej świat, a że Bóg ją stworzył, a Szatan opętał
jest więc odtąd po dziś dzień raz grzeszna a raz święta,
zdradliwa i wierna, dobra i zła
daje rozkosz i rozpacz, przez nią uśmiech
jest jak gołąb i żmija, jest jak piołun i miód;
jest jak anioł i demon, jest jak upiór i cud;
i szczyt nad chmurami i przepaść bez dna;
jest początkiem i końcem -
KOBIETA - aha!
Dnia 10.03.2015 roku odbyło się w naszej szkole przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Po przytoczeniu kilka ciekawostek dotyczących znaczenia imion wszystkich pań pracujących w naszej szkole, uczniowie: Natalia Zając, Kacper Przybyło, Justyna Gnyla, Justyna Bugajska, Kasia Cieśla, Konrad Stanuszek, Patryk Skoczeń, Paweł Migrała, Klaudia Rubin, Iza Strzesak, Mateusz Nowakowski, Zosia Strzesak, Weronika Wąs, Dominika Rabiasz, Krzysztof Migrała zaprezentowali spektakl pt. "Poplątane bajki". W roli zbuntowanych krasnoludków wystąpili: Arkadiusz Żurek, Karol Wiewiórski, Sylwester Wąs, Damian Cichoński, Oliwia Wąs, Ola Sacha, Karolina Rubacha, Natalia Jaroszek, Sabina Górak. Zaprezentowali oni również taniec "chocolate, choco, choco". Nad całością czuwała pedagog Lucyna Szot oraz "asystentka" Patrycja Tomera.
Lucyna Szot


"Po co mi ta matematyka, czyli…" - projekt edukacyjny

To pytanie zadaje sobie nie jeden gimnazjalista. Uczniowie z grupy projektowej po długich zmaganiach postanowili znaleźć na to odpowiedź 6 lutego 2015r. odbyła się w naszej szkole prezentacja projektu edukacyjnego "Po co mi ta matematyka, czyli jeden dzień z życia gimnazjalisty". Grupa uczniów w ciekawy sposób pokazała zastosowanie matematyki oraz uświadomiła potrzeby uczenia się jej. Uczniowie ułożyli własny scenariusz, w którym przedstawili zastosowanie matematyki w życiu codziennym młodego człowieka. Na przykładzie jednego dnia z życia pewnej rodziny ukazali jak często korzystamy z matematyki i jak wiele nas z nią łączy. Sklep, bank, biuro podróży, wyjazd na weekend, dom to miejsca, z których młodzież odegrała scenki. Na koniec uczniowie doszli do wniosku, że żmudne szkolne obliczenia w przyszłości procentują logicznym myśleniem i szybkim pamięciowym liczeniem, a układanie scenariusza rozwija wyobraźnię i rozbudza fantazję.
Zdjęcia
Jolanta Kantek
WICEMISTRZOSTWO POWIATU BRZESKIEGO W PIŁCE KOSZYKOWEJ DZIEWCZĄT

W dniu 5 stycznia 2015 roku w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Gnojniku odbyły się powiatowe rozgrywki w piłkę koszykową dziewcząt. Przyjechały najlepsze drużyny z całego powiatu. Po losowaniu rozgrywki odbywały się w dwóch grupach A i B. Do półfinału dostały się po dwie drużyny z obu grup. Z grupy A: Jurków i Brzesko, a z grupy B: Gnojnik i Borzęcin. Wszystkie mecze były bardzo zacięte i pasjonujące. Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco:

1 miejsce - Borzęcin,
2 miejsce - Gnojnik'
3 miejsce - Jurków.
Nasze dziewczęta z PG Gnojnik osiągnęły kolejny sukces i wysokie II miejsce. Najwięcej wysiłku w mecze włożyły: Sabina Górak, Klaudia Kornaś, Gabriela Cięciwa, Olga Śmietana i Klaudia Fitrzyk. Wszystkim gratuluję i życzę kolejnych sukcesów!
mgr Małgorzata Horosin


Trochę poważne, trochę śmieszne jasełka

Członkowie koła teatralnego oraz chętni uczniowie kl.3 c pod opieką p. Małgorzaty Wawryki przygotowali jasełka, które zaprezentowali społeczności gimnazjalnej w dn. 14 stycznia. Przedstawienie przypominało historię narodzenia Jezusa, ale także walkę między dobrem a złem. Rywalizacja Aniołów i Diabłów w przeciąganiu liny symbolizowała tę bitwę. Diabły, w które wcieliły się ucz. kl. 2 a, skrzętnie zabiegały o grzeszne dusze ludzkie. Kusiły mieszkańców Betlejem, by nie udzielili schronienia Maryi i Józefowi oraz z ogromną radością rozliczyły się z Herodem. Na scenie pojawili się również pasterze, a wśród nich Janek, który chwilowo zbłądził. Z dalekiego Wschodu przybyli Trzej Królowie, by oddać pokłon narodzonemu. Nie zabrakło też anielskich śpiewów. W odpowiedni nastrój wprowadzała zebranych scenografia. Jasełka zaprezentowano w tym samym dniu przed publicznością ze Szkoły Podstawowej oraz członkami Klubu Seniora ,,Wrzos". Gromkie brawa były nagrodą dla młodych aktorów, którzy coraz chętniej występują przed liczną widownią.
mgr Małgorzata Wawryka
Sprostowanie!

Przy aktualizacji szkolnej strony internetowej w dniu 12.12.2015 r. w artykułach: "11 listopada-Święto Niepodległości", Wieczornica patriotyczna ,,Przechodniu, powiedz ojczyźnie żeśmy zginęli wierni jej służbie", " Wieczornica patriotyczna-zaproszenie", "Konkurs SUDOKU", "Znowu pierwszy września" pojawiły się błędy. Chodzi dokładnie o liczby 9 w , które przy atomatycznej zamianie pozamieniało 9 na 8 we wszystkich artykułach na stronie "aktualności" np. w datach zamiast 1918 pojawiło się 1818 r. Za błędy , które pojawiły sie na stronie nie ponosi odpowiedzialności autor artykułu. Błędy w tych artykułach zostały skorygowane. Bardzo proszę pozostałych nauczycieli- autorów o sprawdzenie swoich artykułów.
Maria Zając


Wigilia w szkole

(226kB)

"Zasiadając przy wigilijnym stole zapomnijmy o urazach i niechęciach,
spójrzmy na świat oczyma dziecka.
Życie wyda się piękniejsze i łatwiejsze."


W dniu 19 grudnia uczniowie naszego gimnazjum pod opieką mgr inż. Marii Zając i mgr Alfredy Cierniak przedstawili adaptację "Opowieści wigilijnej" Charlesa Dickensa. W nastrój świąteczny wprowadziła nas pastorałka "Modlitwa o sens" zaśpiewana przepięknie przez Karolinę Rubachę i Klaudię Rubin, której refren zwraca uwagę na to co jest najważniejsze w życiu:

"Pozwól mi przeżyć w Tobie moje dni
Mieć odwagę sobą być
Twoim śladem zawsze iść.
Siłę daj gdy nadzieja gaśnie w nas
Zabierz gorycz, nadaj sens
Ucisz melancholii deszcz".


"Opowieść wigilijna" to jedna z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających opowieści o magii Świąt Bożego Narodzenia. W Wigilię, kiedy cały Londyn raduje się obchodzonymi Świętami, jeden tylko zgryźliwy i gburowaty samotnik, Ebenezer Scrooge, nie poddaje się wigilijnej atmosferze ( w którego rolę wcielił się Patryk Skoczeń uczeń 3a). Jest jednak ktoś, kto niespodziewanie go odwiedza i ma mu do przekazania pewną niezwykłą, świąteczną wiadomość - duch jego wspólnika, Jakuba Marley'a, który ostrzega: jeśli Scrooge się nie zmieni, po śmierci czeka go wieczna męka (w rolę Marleya wcieliła się Karolina Rubacha 3a). Zjawa zapowiada także odwiedziny trzech innych duchów, dzięki którym los starego skąpca może się odmienić. Duchy rzeczywiście przybywają i ukazują Ebenezerowi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W rolę ducha przeszłości wcieliła się Zofia Strzesak, ducha teraźniejszości Aleksandra Sacha a duchem przyszłości Klaudia Rubin- uczennice klasy 3a. Uczniowie z wielkim przejęciem i zaangażowaniem odgrywali swoje role. Całość dopełniła prezentacja slajdów stanowiąca piękną scenografię. Scenariusz wzbogaciły też zaśpiewane przez nasze uczennice piękne pastorałki: "Magia Świąt"- Klaudia Rubin, "Gdy dzieckiem jest Bóg"- Aleksandra Sacha, "Gdzie jest nasze Betlejem" - Karolina Rubacha. Po przestawieniu młodzież złożyła wszystkim świąteczne życzenia. Na koniec wystąpił młodzieżowy zespół "Cezar", który wzruszył widownię wiązanką przepięknych kolęd jak również profesjonalnym ich wykonaniem. Zespół tworzą nasi gimnazjaliści plus nasz absolwent z przed dwóch lat Paweł Strzesak i tak:
Aleksandra Sacha-keyboard, Zofia Strzesak-perkusja, Iza Strzesak-gitara elektryczna, Julek Skirło akordeon i saksofon, Hubert Skirło-trąbka, Paweł Strzesak-gitara basowa, no i wreszcie wokalistka zespołu -Oliwia Wąs
Wyjątkowy nastrój udzielił się widowni, która z zapartym tchem oglądała przedstawienie i nagrodziła występujących gromkimi brawami
Pozostali wykonawcy:
Narratorzy: Weronika Wąs, Konrad Stanuszek
Siostrzeniec- Paweł Migrała
Buchalter- Mateusz Nowakowski
Urzędnik: Damian Cichoński
Zona- Patrycja Tekiela
Bankierzy:-Mateusz Chlupka i Oliwia Wąs

Film z wigili z gimnazjum w Gnojniku w 2014 cz.1, cz.2 i cz.3

Zdjęcia z wigilii

Opracowała: M.Zając i A.Cierniak

Uwaga harmonogram zajęć w dniu 2.01.2015 i 5.01.2015 r.

Lp.Nazwisko i imię nauczyciela2.01.2015 r. 5.01.2015 r.
1.ks.mgr Bober Piotr800-1100 - oglądanie filmu religijnego
1100-1200-poprawa pytań egzaminacyjnych
------
2.mgr Cierniak Alfreda800-1100-poprawa ocen ndst kl.I
1100-1200- poprawa ocen ndst klas 2 i 3
800-1200 -zajecia plastyczne
3.mgr Hebda renata800-1200-poprawa ocen ndst, wg potrzeb uczniów, film historyczny800-1200-poprawa ocen ndst, wg potrzeb uczniów, film historyczny
4.mgr Horosin Małgorzata800-1000--rozgrywki międzyklasowe dziewczyn PK 1000-1130-chłopcy800-1100 -zajęcia teneczne
5.mgr Kantek Jolanta800-1200 -zajęcia wyrównawcze z fizyki
-poprawa ocen ndst w kl.II
800-1200--zajęcia z uczniem zdolnym
6.mgr Kantor Małgorzata800-1030-poprawa ocen ndst
1030-1200zajęcia wyrównawcze w kl.II
800-1030-zajęcia wyrównawcze kl.III
1030-1200poprawa ocen ndst
7.mgr Król Elżbieta800-1200 -zajęcia wyrównawcze z jęz.polskiego w kl.II i III
-poprawa ocen ndst w kl.II
800-1200 -zajęcia wyrównawcze z jęz.polskiego w kl.I i III
-poprawa ocen ndst w kl.II
8.mgr Linca Anita800-1200praca z uczniem zdolnym
-poprawa ocen ndst
800-1200praca z uczniem zdolnym
-poprawa ocen ndst
8.mgr Matus Ewelina800-1100-poprawa ocen ndst
11001200- zajęcia dla klasy 2b
800-1100-zajęcia dla klas kl.I
11001200- poprawa ocen ndst
8.mgr Nowicka Jolanta800-1200-poprawa ocen ndst
- zajęcia wyrównawcze z chemii dla kl II i III
800-1200-poprawa ocen ndst
- zajęcia wyrównawcze z chemii dla kl II i III
10.mgr Olchawa Joanna-------800-1200-gry i zabawy językowe
11.mgr Olchawa Małgorzata800-1030-poprawa ocen ndst
1030-1200cwiczenia egamin. kl.IIII
800-1030zajęcia wyrównawcze w kl.I
1030-1200-poprawa ocen ndst
12.mgr inż Pasek Iwona800-1030-zajęcia wyrówn. kl.II
1030-1200-poprawa ocen ndst
800-1030-cwiczenia egzamin. kl.III
1030-1200poprawa ocen ndst
13.mgr Wawryka Małgorzata800-1000-poprawa ocen ndst
1000-1200-przygotowanie do konkursu UE
800-1000-poprawa ocen ndst
1000-1200-koło teatralne
14.mgr inż Zając Maria800-1200- poprawa ocen ndst z informatyki w kl.I i III,
zajęcia wyrównwwcze w pracowni
800-1200- poprawa ocen ndst z technikiw kl.II i III,
zajęcia z I pomocy dla klas III
15.mgr Koczwara Kornelia----------------800-1200 przygotowanie konkursu o krajach niemiecko-języcznych (geografia, polityka, znane osobistości, film, literatura)- gry i zabawy w języku niemieckim


Harmonogram dowozu uczniów:
725- Biesiadki ,Żerków i Lewniowa
745Gosprzydowa
Odjazd
1200Gosprzydowa
1220 Biesiadki, Żerków i Lewniowa

"Wszystko, czego chcemy, możemy osiągnąć!" Jacek A. Ostrowski

W czwartek, 4 grudnia odbył się koncert wirtuoza gitary klasycznej. Pan Jacek Albin Ostrowski (Albin to po dziadku) gra na tym instrumencie od 50 lat, więc nie powinno nikogo dziwić to, że brawa otrzymał już po nastrojeniu gitary. Pan Jacek rozpoczął koncert od przedstawienia nam pokrótce historii powstawania gitary. Na początku zagrał 3 miniatury, z czego dwie komponowane na lutnię. Następnie mieliśmy niewątpliwą przyjemność posłuchać walców, utworów Chopina i muzyki środkowoafrykańskiej oraz przeboju grupy Lady Pank "Zawsze tam gdzie ty". W sumie zagrał 12 utworów, a ponadto jeden po długich błaganiach publiczności. Na koncercie zgromadzonych było niewiele osób, ale dzięki temu panowała taka intymna atmosfera między słuchaczami i artystą. Muzyka pana Ostrowskiego, poza jednym utworem, nie przypadła mi do gustu, ale wśród innych można było dostrzec narodziny nowych fanów pana Jacka, którzy byli bardzo zawiedzeni wiadomością, że już nie uczy gry na gitarze. Po koncercie pan Ostrowski rozdawał autografy tłumowi uczniów, a jednej z uczennic (której dał również swój numer telefonu, by zrobić dla niej wyjątek i uczyć jej gry) napisał piękne słowa, prawdopodobnie będące jego mottem. Jest to fragment wiersza "Gitara", Federico García Lorca, a brzmią one tak: "Lament zaczyna gitara. Pęka jutrzenki czara. Nie oczekuj od niej milczenia - jest nie do uciszenia."
Tekst opracowała uczennica kl. IIIB


(6kB) (6kB) (6kB) (6kB) (6kB) (6kB) (4kB) (6kB) (6kB)

Projekt edukacyjny pod tytułem: "Czy taniec naprawdę zbliża ludzi?-zakończenie projektu

Od 1 października do końca listopada 2014r. odbywał się w naszej szkole projekt edukacyjny pod tytułem "Czy taniec naprawdę zbliża ludzi?" W ramach tego projektu przeprowadziłyśmy działania, których celem było poznanie historii tańca, przeprowadzenie zajęć tanecznych i dwóch turniejów tańca oraz poszukanie odpowiedzi na pytanie, czy taniec zbliża? Uczennice naszej szkoły przygotowały układ taneczno-gimnastyczny, który zaprezentowały 14-11-2014r. oraz 21-11-2014r. Poza tym młodzież przygotowała gazetkę sportową "Taniec moją pasją", wystrój sali gimnastycznej na Powiatowy Turniej Tańca grup Cheerleaders oraz na Małopolską Gimnazjadę Muzyka-Taniec-Rytm. Dziewczęta uczestniczyły również w wielu pogadankach na temat pozytywnych stron tańca.
Opracowała mgr Małgorzata Horosin


GRUPA CHEERLEADERS - PIRATKI - WICEMISTRZEM MAŁOPOLSKI

W piątek, 21 listopada 2014 roku w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Gnojniku odbyła się Małopolska Gimnazjada Muzyka-Taniec-Rytm dla grup Cheerleaders w kategorii junior (13-16 lat). Gościliśmy najlepsze zespoły z Małopolski oraz Wójta Gminy Gnojnik - p. Sławomira Paterka, przedstawiciela SZS - p. Marka Małka i przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Brzesku - p. Pawła Ciurę. Nasze dziewczęta z grupy Cheerleaders - PIRATKI - w składzie: Sabina Górak, Katarzyna Myszka, Klaudia Kałuża, Oliwia Wąs, Katarzyna Cieśla, Natalia Kraj, Patrycja Tekiela, Patrycja Tomera, Aleksandra Sacha, Karolina Rubacha, Natalia Jaroszek, Justyna Gnyla zajęły wysokie II miejsce. Muszę zaznaczyć, iż dziewczęta miały egzekwo I miejsce razem z zespołem Infinity. Jednak po dogrywce musiały ustąpić… Jak widać rywalizacja była ogromna. Dziewczęta musiały trzy razy wystąpić i dać z siebie wszystko. Klasyfikacja na podium: 1. INFINITY -Pcim (35pkt.) 2. PIRATKI - Gnojnik (35pkt.) 3. ARS - Limanowa (34,5pkt.) Muszę również zaznaczyć, iż mieliśmy profesjonalnych sędziów: - p. Honorata Włoch - Kowalczyk (z Tarnowa): jedna z najbardziej utytułowanych trenerów w Polsce, sędzia pierwszej kategorii Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, instruktor tańca z uprawnieniami państwowymi, choreograf i trener formacji : Blask, Power Girls, Labirynt, Rapid. Ze swoimi drużynami zdobyła tytuł Wicemistrza Świata Cheerleaders /IFC/ - Hong Kong 2011 r., wielokrotnie zdobywała medale na Mistrzostwach Europy oraz 15 razy zdobywała tytuł Mistrza Polski - Cheerleaders. - p. Agnieszka Pyrz (z Krakowa) - sędzia Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, aktywna zawodniczka w kategorii senior cheer dance. - p. Angelika Zięba (z Krakowa) - sędzia Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders, aktywna zawodniczka w kategorii senior cheer dance.
opracowała: mgr Małgorzata Horosin


Film z gimnazjady

GRUPA CHEERLEADERS - PIRATKI - MISTRZEM POWIATU BRZESKIEGO

W piątek, 14 listopada 2014 roku w sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Gnojniku odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Muzyka-Taniec-Rytm dla grup Cheerleaders. Nasze dziewczęta z grupy Cheerleaders - PIRATKI - w składzie: Sabina Górak, Katarzyna Myszka, Klaudia Kałuża, Oliwia Sacha, Katarzyna Cieśla, Natalia Kraj, Patrycja Tekiela, Patrycja Tomera, Aleksandra Sacha, Karolina Rubacha, Natalia Jaroszek, Justyna Gnyla pokazały się od jak najlepszej strony i zdobyły po raz kolejny Mistrzostwo Powiatu Brzeskiego! Gratulacje!!! Dziewczęta z naszego gimnazjum ciężko pracowały i zostały docenione przez tegoroczne jury. Klasyfikacja na podium wyglądała następująco: 1. PG Gnojnik - PIRATKI 2. PG Borzęcin - NO LIMIT 3. PG Brzesko 2 - BLACK . Dodatkowo muszę zaznaczyć, iż nasze PIRATKI wystąpiły w nowych, przepięknych strojach. Dziękuję za pomoc w ich sfinansowaniu Sołectwu Gminy Gnojnik oraz Wójtowi Gminy Gnojnik.
opracowała: mgr Małgorzata Horosin


(4kB) (4kB) (6kB)

11 listopada- Święto Niepodległości

10 listopada w gimnazjum odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Młodzież pod opieką ks. P. Bobra, p. L. Szot i M. Wawryki przygotowała montaż słowno- muzyczny, który wspominał czasy niewoli od zaborów po rok 1918- moment wyzwolenia. Przypomniano zrywy narodowowyzwoleńcze i ich konsekwencje. Tło historyczne tych wydarzeń wzbogacono sceną obrazującą zniewolenie Polski przez zaborców , a potem czas wyrwania się z kajdan niewoli. To wszystko stanowiło jedną całość z recytowanymi utworami oraz piosenkami patriotycznymi. Gimnazjaliści obejrzeli również fragment ,,Syzyfowych prac",a konkretnie lekcję języka polskiego ukazującą realia nauki w czasie rusyfikacji. Hasłem przewodnim części artystycznej były słowa: ,,Polska- ta, co nie zginęła" Akademia wzbogacała wiedzę historyczną na temat przeszłości naszej ojczyzny, ale także kształtowała postawy patriotyczne wśród młodzieży, która powinna oddawać hołd poległym za wolność Polski oraz okazywać szacunek symbolom narodowym.
Małgorzata Wawryka


(4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB)

Wieczornica patriotyczna ,,Przechodniu, powiedz ojczyźnie żeśmy zginęli wierni jej służbie"

9 listopada w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku odbyła się wieczornica patriotyczna przygotowana przez nauczycieli gimnazjum. Wzięła w niej udział młodzież naszej szkoły, przedstawiciele rodziców, absolwentów, nauczycieli oraz członkowie Klubu Seniora,,Wrzos". Gościnnie wystąpił także chór z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzesku, który swoim występem uświetnił tę uroczystość. W myśl słów C.K. Norwida ,, Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek", w kościele zebrali się wszyscy, którzy pragnęli uczcić Święto Odzyskania Niepodległości, oddać hołd poległym za jej wolność oraz wspólnie pośpiewać pieśni patriotyczne. Spotkanie rozpoczęto przytoczeniem słów Jana Pawła II z dzieła,,Pamięć i tożsamość": ,,Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania .Świadczą o tym tak liczne mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Analiza dziejów dawniejszych i współczesnych dowodzi, że Polacy mieli odwagę, nawet w stopniu heroicznym, dzięki której potrafili wywiązać się z tego obowiązku, gdy chodziło o obronę ojczyzny jako naczelnego dobra". Chór z brzeskiego gimnazjum zaprezentował kilka, mniej znanych pieśni patriotycznych, a kolejnym punktem wieczornicy był program artystyczny. Przedstawiał on historię Polski od momentu rozbiorów po rok 1918- odzyskanie niepodległości. Występujący wcielili się w rolę zaborców, zniewolonej Polski, żołnierzy walczących w obronie ojczyzny z Józefem Piłsudskim na czele oraz obrońców narodowych wartości w czasie zaborów, czyli rodzica, kapłana, żołnierza i nauczyciela. Fakty historyczne wzbogacono licznymi pieśniami patriotycznymi oraz wierszami. Wszyscy zebrani odśpiewali ,,Rotę" oraz pieśń religijną ,,Boże coś Polskę". Z wypowiadanymi słowami korespondowała dekoracja wprowadzająca odpowiedni nastrój ( jesienny las, krzyże, płonące znicze). Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy nagrodzili występujących gromkimi brawami, a ksiądz proboszcz Marian Zapiór podziękował za występ.
Małgorzata Wawryka


Zdjęcia z wieczornicy

Filmiki z wieczornicy

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

                (6kB)
,,Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek"
C.K. NorwidSerdecznie zapraszamy społeczność szkolną i mieszkańców Gminy Gnojnik do udziału w wieczornicy patriotycznej, która odbędzie się 9 listopada 2014 r. o godz.17.00 w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku.

Organizatorzy:
ks.Piotr Bober
Lucyna Szot
Małgorzata Wawryka
Dyrektor: Mirosław Mietła


II miejsce w Powiatowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej drużyn żeńskich

W dniu 30 października 2014 r. w Szczurowej odbył się II Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej drużyn żeńskich. Wśród drużyn reprezentujących poszczególne gminy (Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa) wspaniale pokazały swe zdolności piłkarskie dziewczęta z naszego gimnazjum. W wyniku zaciętej rywalizacji zajęły II miejsce. Na pochwałę zasługuje cała drużyna, choć szczególnie czwórka z dziewcząt, są to: Gabriela Cięciwa, Klaudia Kornaś, Sabina Górak, Klaudia Fitrzyk. Gratuluję!
mgr Małgorzata Horosin


(4kB) (4kB) (5kB) (5kB) (4kB) (4kB)

Ślubowanie klas pierwszych - 2014/2015

We wtorek, 14 października 2014 roku, uczniowie klas 1a, 1b i 1c zostali uroczyście przyjęci do społeczności naszego gimnazjum. Na forum szkoły złożyli ślubowanie, podczas którego zobowiązali się do dbania o dobre imię szkoły, wykorzystania swoich możliwości, podejmowania wyzwań, ... . Własne talenty mieli okazję zaprezentować podczas humorystycznej części artystycznej.

(4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB)

Konkurs SUDOKU

W dniu 13 października 2014r. odbył się konkurs SUDOKU. Zasady gry Sudoku są bardzo proste. Kwadratowy diagram gry podzielony jest na 9 identycznych kwadratów. Każdy z nich jest podzielony na 9 kolejnych. Zadaniem gracza jest wypełnienie wszystkich 81 kwadratów, na które podzielony jest diagram cyframi od 1 do 9. W każdym rzędzie i każdej kolumnie dana cyfra może wystąpić jedynie raz. Podobnie w każdym z 9 większych kwadratów - cyfry nie mogą się w nich powtarzać. W naszej szkole do pierwszego etapu przystąpiło 5 uczniów. Do drugiego etapu - finałowego zakwalifikowały się wszystkie osoby, z których 2 osoby rozwiązały plansze bezbłędnie.
A oto wyniki konkursu:

I miejsce: Piotr Kowalczyk 3b
II miejsce: Olga Śmietana 3b
III miejsce: Justyna Gnyla 3c

mgr Jolanta Kantek

(80kB)

Gimnazjada młodzieżowa w Biegach Przełajowych

Dnia 30 września 2014 r. na stadionie Okocimskiego Klubu Sportowego odbyły się powiatowe zawody w ramach Gimnazjady młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych. W gronie kilkunastu startujących zawodników wspaniale spisali się uczniowie z naszego gimnazjum. W wyniku rywalizacji najlepszych reprezentantów z poszczególnych gmin Powiatu Brzeskiego ( Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa) awans do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 8 października w Nowym Targu, wywalczyło 5 biegaczy z naszej szkoły tj. 2 m-ce Sabina Górak, klasa III B gimnazjum 2m-ce Łukasz Górak, klasa II A 2 m-ce Izabela Olchawska, klasa II A 4 m-ce Krystian Mrozowski, klasa II C 5 m-ce Maria Bednarek, klasa II B Wyniki te świadczą o dużej pracy, jak i zdolnościach uczniów. Możemy stwierdzić, że jesteśmy w powiecie brzeskim liczącą się szkołą i jak co roku młodzież z naszej szkoły, będzie się mierzyć z najlepszymi w województwie biegaczami - nie bez szans na dobre miejsca.
Mirosław Mietła

(3kB) (3kB) (3kB) (3kB) (3kB) (3kB) (3kB)
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku wybory do Samorządu Uczniowskiego przeprowadzone zostały w ramach akcji "Samorządy mają głos" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Grupę, która nadzorowała przebieg działań, stanowili: Kacper Przybyło, Dominika Wątor, Kinga Zapiór i Paulina Żółty, natomiast koordynatorami szkolnej akcji zostały opiekun SU oraz p. Małgorzata Wawryka. Pierwszym działaniem było przekazanie uczniom informacji o terminie wyborów oraz zapoznanie z planem działań kandydatów do zarządu SU. Sztaby wyborcze miały możliwość przygotowania akcji w celu zaprezentowania swych kandydatów w formie plakatów, ulotek, haseł przybliżających osoby startujące oraz ich programy. W szkole pojawiły się plakaty promujące wybory, zachęcające uczniów do wzięcia w nich udziału - wykorzystano zarówno plakaty przysłane przez CEO jak i przygotowane przez grupę koordynującą działania wyborcze. 28 września odbyła się debata kandydatów, w trakcie której mieli szansę przedstawić swe propozycje dotyczące pracy szkoły i działań na rzecz szkolnej społeczności oraz odpowiedzieć na pytania przysłuchujących się uczniów (szkoda, że nie wszyscy startujący poświęcili czas, aby przygotować się do debaty). Wybory odbyły się 30 września na 3. i 4. godzinie lekcyjnej. W świetlicy szkolnej przygotowano 2 stanowiska dla wyborców, które gwarantowały spokój i niezależność podejmowania decyzji, z Urzędu Gminy wypożyczono urnę wykorzystywaną podczas prawdziwych wyborów. Karty do głosowania opracowano w oparciu o materiały CEO, każdą z nich oznakowano pieczątką szkoły, umieszczono instrukcję głosowania. 4-osobowa komisja czuwała nad przebiegiem wyborów- wylegitymowaniem się oraz podpisaniem na liście uprawnionych do głosowania oraz odebraniem karty do głosowania. Po zakończeniu głosowania komisja policzyła głosy oraz sporządziła protokół, wykorzystując wzór zamieszczony na stronie internetowej CEO, a o wynikach poinformowała następnego dnia zarówno kandydujących jak i wyborców. Decyzją uczniów zarząd SU stanowią: Paweł Biel- przewodniczący, Weronika Wąs- zastępca, Mateusz Nowakowski- skarbnik i Kamil Gajec - sekretarz. Osób uprawnionych do głosowania było 218, oddano 201 głosów, w tym: ważnych 148, nieważnych 52.
Opiekun SU


(5kB) (4kB) (5kB) (5kB) (5kB) (5kB) (4kB) > (5kB)
(22kB) (21kB) (5kB) (4kB)

Dzień Chłopaka na wesoło

2 października odbyło się przedstawienie z okazji Dnia Chłopaka. Miało ono charakter humorystyczny i formę programu telewizyjnego. Mężczyźni z gimnazjum mogli poznać prawdę o sobie ( w ich opinii) oraz obejrzeć ćwiczenia prowadzone przez trenerkę clubu fitness. Były one aluzją do codziennych czynności wykonywanych chyba przez każdego chłopca: oglądania się za ładnymi dziewczynami, przełączania pilotem kanałów telewizyjnych i ciągłego wylegiwania się przed ekranem. Nie zabrakło oczywiście tego, co mężczyzn interesuje najbardziej,czyli meczu piłki nożnej. Następnie projektantka mody przedstawiła w swojej najnowszej kolekcji stroje dla panów na każdą okazję. Strój na randkę to robocze ogrodniczki, koszula w kratkę i beret, imponująca piżama to zbyt duży garnitur i sportowa koszula oraz ekstrawagancki kapelusz, a na co dzień można pokazywać się w koszulce, spodenkach i butach sportowych. Nie bez powodu mówimy, że mężczyźni to duże dzieci, więc nie obeszło się bez dobranocki: Czy to bajka o Jasiu i Małgosi? W trakcie inscenizacji wystąpiły również cheerleaderki, które zatańczyły z zagubionymi bohaterami baśni. Występujące dziewczęta złożyły życzenia wszystkim mężczyznom z gimnazjum, zaśpiewały dla nich piosenki, ale w finale części artystycznej dodały, że w rzeczywistości to i tak one są najfajniejsze.
Małgorzata Wawryka


Wycieczka do Krakowa na obchody Europejskiego Dnia Języków

W dniu 27 września 2014 r. grupa uczniów z PG w Gnojniku oraz PG w Uszwi wzięła udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków w Krakowie. W ramach dni otwartych Instytutów Goethego i British Council uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w lekcjach pokazowych w języku angielskim i niemieckim, grach i zabawach językowych oraz zwiedzenia tych dwóch instytucji. Wyjazd ten miał na celu rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności i sprawności komunikacyjnych. Uczniowie mogli sprawdzić stopień zaawansowania językowego oraz nawiązać kontakty z innymi uczniami, będącymi na tym samym poziomie znajomości języka angielskiego i niemieckiego.
mgr Joanna Olchawa


(4kB) (4kB) (5kB) (5kB)


Znowu pierwszy września

1. września wszyscy gimnazjaliści spotkali się, by po wakacyjnym odpoczynku rozpocząć nowy rok szkolny, ale również uczcić pamięć tych, którzy 75 lat temu, zamiast szkolnego dzwonka, usłyszeli huk spadających bomb. Rok 2014/2015 inaugurowano Mszą św., po której obejrzeliśmy część artystyczną, przygotowaną pod kierunkiem wychowawców klas drugich. Młodzież recytowała utwory nawiązujące treścią do tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Rok 1939 był rokiem pokoju, ale również rokiem wojny, która pochłonęła miliony ofiar. W formie prezentacji multimedialnej przywołano obraz zniszczonej Warszawy i słowa jednej z zakazanych piosenek pt.,,Warszawo ma". Wiedza historyczna przekazana przez prowadzących tj. Kingę Piwowar i Pawła Lisa wzbogacona została deklamacją utworów lirycznych oraz śpiewem piosenek w wykonaniu Julii Sikory i Weroniki Pasek, Dominiki Rabijasz oraz Dominiki Wątor, która na zakończenie zaprezentowała utwór Marka Grechuty pt. ,,Wolność". Po części oficjalnej głos zabrał dyrektor gimnazjum Mirosław Mietła. Powitał on wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły, a szczególnie pierwszoklasistów, którzy rozpoczęli kolejny etap w swoim życiu i nowego księdza katechetę- Piotra Bobra.
Małgorzata Wawryka

(4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (4kB) (5kB)
, !