Strona Główna


Statut
Program wychowawczy
Wymagania edukacyjne
Program profilaktyki
Roczny plan pracy w 2015/1016
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia świetlicowe+ zajęcia z Karty Nauczyciela w 2015/1016
Regulamin ucznia
Regulamin bezpieczeństwa
Regulamin rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Gnojniku
Zgłoszenie
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017- załącznik do zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty
Ewaluacja
Raport z ewaluacji zewnętrznej
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego