Nasz adres: Publiczne Gimnazjum im kard.Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku
32-864 Gnojnik 336

Nr telefonu: 14-68-69-400

e-mail: gimnazjum.gnojnik@wp.pl