Zarząd szkolnego koła LOP

Prezes Monika Gałek
Wiceprezes Bartłomiej Zając
Sekretarz Joanna Gnyla
Skarbnik Paweł Robak
Opiekunem szkolnego koła Ligi Ochrony przyrody jest mgr Jolanta Nowicka

Zadania szkolnego szkolnego koła LOP w roku szkolnym 2006/2007

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata".
  2. Przygotowanie i przeprowadzenie akcji "Góra grosza 2006".
  3. Realizacja programu edukacyjnego "Bocian".
  4. Aktualizacja gazetki szkolnej o tematyce przyrodniczej.
  5. Dzień Ziemi.
  6. Zorganizowanie konkursu "Zielona sala".
  7. Organizowanie wycieczek - zajęć terenowych.
  8. Promowanie wśród uczniów i pracowników szkoły postawy prozdrowotnej i proekologicznej.