Nasza szkoła znajduje się na terenie Gminy Gnojnik, w skład której wchodzi siedem miejscowości:
" Biesiadki, " Gnojnik " Gosprzydowa " Lewniowa " Żerków " Uszew " Zawada Uszewska Publiczne Gimnazjum znajduje się w centrum miejscowości, a z jego okien widać kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina. Tuż obok znajduje się Urząd Gminy, Poczta i Dom Strażaka. Gimnazjum mieści się w dawnym budynku Szkoły Podstawowej. Gimnazjum rozpoczęło swą działalność w 1999 r., po wprowadzeniu reformy szkolnictwa. Pierwszym Dyrektorem szkoły była mgr Danuta Toboła Bartosik, która podjęła starania o nadanie szkole imienia. Uczniowie, nauczyciele i rodzice zadecydowali, iż patronem gimnazjum powinien zostać Kard. Stefan Wyszyński. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 26 maja 2005 r.. Funkcję Dyrektora sprawowała wtedy już mgr Renata Hebda. Mottem szkoły są słowa: ,,Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,trzeba jeszcze być człowiekiem" Od 1 września Dyrektorem Gimnazjum jest z kolei mgr Mirosław Mietła. W ostatnim czasie wiele się w naszej szkole zmieniło. Uczestniczyliśmy w projekcie ,,Moja Ojczyzna tam, gdzie moja szkoła", dzięki któremu pozyskaliśmy nowy sprzęt sportowy, telewizor, kamerę, nagrywarkę oraz pomoce dydaktyczne. Od maja 2008 r. posiadamy nową pracownię komputerową, którą oddano do użytku w Dniu Patrona Szkoły. Ostatnie przedsięwzięcia to zainstalowanie radiowęzła oraz monitoringu, a także odnowienie pomieszczeń znajdujących się na II piętrze.

Aktualności