Projekt -" Otwarty umysł, otwarty świat"

Projekt-" Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu rozwoju nauczycieli w powiecie brzeskim"

Projekt Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w Publicznym Gimnazjum w Gnojniku