Program edukacji regionalnej     Referat- Uzależnienia we współczesnym świecie    Program kółka teatralnego    Rola sportu w życiu młodzieży