Konkurs "Jesienne koszyki"         Apel profilaktyczny         Międzynarodowy dzień walki z AIDS         Wigilia ogólnoszkolna         Rocznica odzyskania niepodległości         Katyń-Golgota Wschodu

Konkurs "Jesienne koszyki"
Dnia 24 października odbył się tradycyjny już w naszej szkole konkurs "Jesienne koszyki". Poniżej zamieszczamy jego regulamin.

1. Konkurs odbędzie się w piątek, 24 października na 4 lekcji (w godz.1035-1120) w świetlicy.
2. Każda klasa wystawia 3-osobową drużynę mieszaną, która będzie przygotowywać kompozycję, ale w zgromadzenie materiałów zaangażowani mogą być wszyscy uczniowie danej klasy.
3. Do wykonania kompozycji można wykorzystać tylko naturalne materiały, gotowe lub sztuczne elementy dyskwalifikują zespół.
4. Ocenie podlegać będzie tylko kompozycja i jej najbliższe otoczenie.
5. Kompozycja musi być trwała, nie może się rozsypać w trakcie przenoszenia na miejsce oceny, czyli hol I piętra.
6. Każdy zespół ma obowiązek posprzątać stanowisko pracy, a na miejsce oceny oddelegować 2 osoby, które będą dyżurowały w czasie przerw.
7. Po ostatniej godzinie lekcyjnej każda klasa musi umieścić kompozycję w swojej sali i zadbać, by nie została zniszczona (z rozebraniem kompozycji nie należy czekać, aż zacznie żyć własnym życiem).
8. Do dnia 23 października należy podać opiekunowi SU skład drużyn oraz nazwiska osób, które w czasie przerw zadbają o kompozycje.
9. Elementy podlegające ocenie:
a) estetyka (0-5)
b) pomysłowość (0-5
c) wkład pracy (0-5)
d) ukazanie piękna i różnorodności jesieni (0-5)
10. Jury:
a) wychowawcy klas,
b) samorządy klasowe,
c) Samorząd Uczniowski.
11. Wykonawcy zwycięskich kompozycji otrzymają punkty zgodnie z regulaminem oceniania zachowania, punkty zostaną wpisane także tym, którzy przynosili materiały.
12. Nad porządkiem w czasie przerw czuwać będzie sekcja porządkowa SU, która zadba również o uprzątnięcie holu po prezentacji.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasa 1a -238,5p.
Klasa 1b -211p.
Klasa 1c -174,5p.
Klasa 2a -244,5p.
Klasa 2b -266,5p.
Klasa 2c -201p.
Klasa 3a -249p.
Klasa 3b -265p.
Klasa 3c -256,5p.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Oprac. mgr E. Matus