Ślubowanie klas pierwszych         Konkurs jesienne koszyki        Święto Zmarłych         Święto Niepodległości        Sprzątanie świata       Dni Honorowych Dawców Krwi        Spektakl-Niemy krzyk         Andrzejki w szkole       Wigilia w szkole         Spotkanie integracyjne        Katyń        Komers

Dnia 13.10.2005 r. o godzinie 13.00 odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Pierwszych. O część oficjalną zadbał Samorząd Uczniowski, a w imieniu klas pierwszych przysięgę składali przewodniczący klas.

uczniowie podczas ślubowania


Na zakończenie uroczystości pierwszoklasiści zaprezentowali się w części artystycznej. W celu zintegrowania wszystkich uczniów klas pierwszych Samorząd Uczniowski zorganizował dyskotekę. Wszyscy bawili się wyśmienicie
Przygotowała mgr inż.Wioletta Kopeć